Temel Eğitim Programları

ISO 14001 Temel Eğitim Programı

Egitim Adı : ISO 14001 Temel Eğitim Programı

Egitim Süresi : 2 Gün

Hedef Kitle : Tüm Kurum Çalisanlari

Konu: Çevre Yönetim Sistemi kavraminin anlatildigi, bir kurumda ISO 14001 standardinin kurulmasi sirasinda yapilacak faaliyetler ve yasanmasi muhtemel problemlerin tartisildigi bir egitimdir.

 • Çevre Nedir
 • Çevreyi Etkileyen Faktörler
 • Global Faktörler
 • Yerel Faktörler
 • Neden Çevre Yönetim Sistemi
 • Çevresel Unsur ve Çevresel Yön Kavrami
 • Türk Çevre Mevzuatinin Açiklanmasi
 • ISO 14001 : 2004 Standardinin Maddelerinin Açiklanmasi
 • Çevresel Proses Matrisi
 • Çevre Etkilerinin Degerlendirilmesi
 • Unsurun Tanimlanmasi Etkinin Degerlendirilmesi
 • ÇYS Olusturma Asamalari
 • Diger Yönetim Sistemleri ile Olan Farklar ve  Benzerlikler
 • Belgelendirme Süreci

ISO 22000 Temel Eğitim Programı

Eğitim Adı: ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 2 Gün

Hedef Kitle: Gıda Güvenliği Zincirindeki tüm üretici, tedarikçi ve destek hizmetleri sunan kuruluşlarda görev alan kişiler

Konu: Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir Kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki tehlikeleri analiz etmek ve yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.

 • Temel kavramların açıklanması,
 • İş Akış Şemalarının oluşturulması,
 • Ön Gereklilik Programları (OGP, OOGP)
 • Tehlike Analizleri
 • HACCP Planının oluşturulması,
 • Doğrulama Planlarının
 • Yasal şartların ve Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri,
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

ISO 9001 Temel Eğitim Programı

Eğitim Adı: ISO 9001: 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 2 Gün

Hedef Kitle: Tüm Kurum Çalışanları

Konu: Kalite Yönetim Sistemi Nedir?, Kalitenin tarihçesi, ISO 9001:2008 Standartlarının oluşumu, ISO 9001:2008 ile Toplam Kalite Felsefesinin ortak özellikleri, ISO 9001:2008 Standardının açıklanması.

 • Kalite Nedir
 • Çağdaş Müşteri ve Hizmet Veren Yaklaşımı
 • Kalite Fonksiyonlarının Açıklanması
 • Rekabet Kavramı ve Kalite Yönetimindeki Yeri
 • Süreç Yaklaşımı
 • Müşteri Odaklılık
 • ISO 9001:2008 Temel Kapsamları
 • ISO 9001:2008 Temel Dokümantasyon Yapısı
 • Kalite Yönetim Sisteminin Temel Yararları
 • Kalite Yönetim Sistemi Kuruluş Aşamaları
 • CQI (Sürekli Kalite İyileştirme) Metotları

OHSAS 18001 Temel Eğitim Programı

Egitim Adi: OHSAS 18001:2007 IS SAGLIGI VE GÜVENLIGI YÖNETIM SISTEMI EGITIMI

Egitim Süresi: 2 Gün

Hedef Kitle: Tüm Kurum Çalisanlari

Konu: Is Sagligi ( Toplum Sagligi)  ve Güvenligi Yönetim Sistemi bilincini artirmaya yönelik olarak, bir kuruluslarda OHSAS 18001 standardinin kurulmasi sirasinda yapilacak isler ve yasanmasi muhtemel problemlerin tartisildigi bir egitimdir.

 • Is Sagligi ve Güvenligi (ISG) Nedir
 • ISG Kayiplari
 • ISG Sonucu Beklenen Faydalar ve Gelismeler
 • Is Sagligi ve Güvenligini Etkileyen Etmenler
 • Dünyada ve Türkiyede Is Kazalarinin Durumu
 • Tanimlar
 • Is Kazasi
 • Tehlike
 • Meslek Hastaligi
 • Baslica ISG Metrikleri
 • Tehlike Piramidi
 • Izleme ve Denetim
 • ISG Kültürü ve ISG Yönetimi
 • Avrupa Birligi ISG Direktifleri
 • OHSAS 18001 : 2007 Standardinin Maddelerinin Açiklanmasi
 • Türk ISG Mevzuatinin Açiklanmasi
 • ISG Yönetim Programi
 • Acil Durum Hazirlik ve Acil Durum Planlamasi
 • ISG Performans Izleme ve Kaza Analizleri
 • Tehlikeler ve Riskler
 • Risk Analizi

ISO/IEC 27000 Temel Eğitim Programı

Eğitim Adı : ISO/IEC 27000 (ISO/IEC 27001:2013) BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 1 Gün

Hedef Kitle: Tüm Kurum Çalışanları

Konu: ISO/IEC 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramlar ve yaklaşımlar, ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği standartları şartları anlatılmış olacak, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda örneklemeler yapılacaktır.

 • Bilgi ve Bilgi Güvenliği Kavramları
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Bilgi güvenliği sistemlerinin gelişimi
 • Bilgi güvenliği sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • ISO/IEC 27001:2013 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • ISO/IEC 27000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Entegre Yönetim Sistemleri Temel Eğitim Programı

Eğitim Adı: ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: 2 Gün

Hedef Kitle: Üst ve Orta Kademe Yöneticiler

Konu: Yönetici ve Yönetici adaylarına yönelik olarak, Kalite Bilinçlendirme, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Standartlarının ortak anlatımıdır.

 • Kalitenin Nedir
 • Çağdaş Müşteri ve Hizmet Veren Yaklaşımı
 • Kalite Fonksiyonlarının Açıklanması
 • Rekabet Kavramı ve Kalite Yönetimindeki Yeri
 • Süreç Yaklaşımı
 • Müşteri Odaklılık
 • ISO 9001’in Temel Kapsamları
 • Kalite Yönetim Sisteminin Temel Yararları
 • Kalite Yönetim Sistemi Kuruluş Aşamaları
 • CQI (Sürekli Kalite İyileştirme) Metotları
 • Çevre Nedir
 • Çevreyi Etkileyen Faktörler
 • Neden Çevre Yönetim Sistemi
 • Çevresel Unsur ve Çevresel Yön Kavramı
 • Türk Çevre Mevzuatının Açıklanması
 • ISO 14001: 1996 Standardının Maddelerinin Açıklanması
 • Çevresel Proses Matrisi
 • Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Unsurun Tanımlanması Etkinin Değerlendirilmesi
 • ÇYS Oluşturma Aşamaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Nedir
 • İSG Kayıpları
 • İSG Sonucu Beklenen Faydalar ve Gelişmeler
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Etmenler
 • Dünyada ve Türkiye de İş Kazalarının Durumu
 • Başlıca İSG Metrikleri
 • Tehlike Piramidi
 • İzleme ve Denetim
 • İSG Kültürü ve İSG Yönetimi
 • Avrupa Birliği İSG Direktifleri
 • OHSAS 18001: 2007 Standardının Maddelerinin Açıklanması
 • Türk İSG Mevzuatının Açıklanması
 • İSG Yönetim Programı
 • Acil Durum Hazırlık ve Acil Durum Planlaması
 • İSG Performans İzleme ve Kaza Analizleri
 • Tehlikeler ve Riskler
 • Risk Analizi
essay help
pay for essay
essay writer
custom writing
essay writing
Translate »