ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardi, hizmet veya üretim sektöründeki bir firmanin kalite performansini artirmak için asgari olarak nelerin yapilmasi gerektigini standarda baglayan bir sistemdir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardi; tüm kuruluslara tipine büyüklügüne ve ürün cinsine bakilmaksizin uygulanabilen etkin bir kalite yönetim sistemidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmakla kurulus çalisma ilkeleri olusturmaya ve gelistirmeye yönelik bir yolda ilk adim atmis olur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bir kurulusun müsterilerinin gereksinimlerine ve yürürlükteki sartnamelere uygun ürünler temin edebilme yeterliligine sahip oldugunu ve müsteri memnuniyetini arttirmaya yöneldigini gösterebilmek için sahip olmasi gereken sartlari belirleyen uluslararasi geçerlilige sahip önemli bir argüman özelligi tasimaktadir.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan 9000 standart serisinden uygunluk değerlendirmesi amacıyla kullanılabilecek tek standarttır. ISO 9001 aynı zamanda, ISO 13485 (medikal cihazlar), TS 16949 (otomotiv), AS/EN 9100 (havacılık ve uzay) gibi sektöre özel standartların ve çok yaygın kullanılan OHSAS 18001 ve ISO 14001 yönetim sistemleri standartlarının da temelini oluşturur.

Gelişen pazar ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kalite yönetim sistemi ISO 9001:2008 standardı, 2015 yılında revize edilmiştir.  Standardın yeni revizyonu; kalite yönetim sistemini uygulayan kuruluşlar için “risk bazlı düşünme” bakış açısını katarak mevcut iş süreçlerinin kalite yönetim süreçleriyle bütünleştirilmesini amaçlayan bir yapıya ulaşmıştır.

ISO 9001:2008 sertifikasını almış kuruluşlar, 15 Eylül 2018 tarihine kadar ISO 9001:2015 standardına geçişlerini tamamlamak zorundadırlar.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?


 • Kurulusta kalite anlayisinin gelisimini saglar
 • Her büyüklükte isletme ve her tip ürüne uygulanabilir.
 • Kârin, verimliligin ve pazar payinin artmasini saglar
 • Kurumun imajini güçlendirir.
 • Etkin bir yönetim saglar.
 • Maliyetlerin azalmasini saglar.
 • Ürün/hizmet  güvenirliligini saglar.
 • Ihracatta ve iç pazarda ürünün müsteri tarafindan kolayca kabul edilebilirligini saglar.
 • Çalisanlarin memnuniyetini arttirir.
 • Kurulus içi iletisimde iyilesmeyi gerçeklestirir.
 • Uyumluluğunuzu kanıtlayarak yeni iş fırsatları edinmenizi sağlar.
 • Tüm faaliyetlerde izleme ve kontrolü saglar.
 • Iadelerin azalmasini saglar.
 • Müsteri sikayetinin azalmasi, memnuniyetin artmasini ile daha fazla müşteri kazandıran bir sistemdir.
 • Ulusal ve uluslararasi düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli oldugu için bu sistem uygulanmalidir.

ISO 9001:2015 Standardı Aşağıdaki Bölümlerden Oluşmaktadır.


1 KAPSAM

2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR

3 TERİMLER TARİFLER

4 KURULUŞ BAĞLAMI

4.1 Organizasyon ve yapısını anlama

4.2 İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması

4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme

4.4 Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri

5 LİDERLİK

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.2 Kalite Politikası

5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler

6 PLANLAMA

6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

6.2 Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama

6.3 Değişikliklerin Planlaması

7 DESTEK

7.1 Kaynaklar

7.2 Yeterlilikler

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

8 OPERASYON

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti

8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve  Geliştirilmesi

8.4 Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması

8.6 Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması

8.7 Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü

9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.1 İç denetim

9.2 Yönetim Gözden Geçirilmesi

10 İYİLEŞTİRME

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler

essay help
pay for essay
essay writer
custom writing
essay writing
Translate »