OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi


Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

İşyerlerinde çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi , bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

OHSAS Tarihçesi Ve Ilgili Diğer Standartlar


1974 : İşyerinde sağlık ve güvenlik yasası (HASAW-İngiltere)
1979 : BS 5750 Pt 1,2,&3
1987 : ISO 9000 Serisi
1991 : HS(G) 65 Başarılı sağlık ve güvenlik yönetimi
1994 : ISO 9000:94 yayınlandı & BS 5750 yürürlükten kalktı
1996 : ISO 14001 : 1996 yayınlandı
1996 : BS 8800 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için rehber
1999 : OHSAS 18001:1999 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı yayınlandı
2000 : ISO 9000 :2000 yayınlandı
2004 : ISO 14001:2004 yayınlandı
2007: OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı yayınlandı
2008 : ISO 9001: 2008 yayınlandı


OHSAS 18001 İSG Faydaları


Kârlılığı artırmak,

İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,

Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,

Motivasyon ve katılımı artırmak,

Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,

Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti artırmak,

Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak


OHSAS 18001 Standardı Şu Bölümlerden Oluşmaktadır.


Kapsam

Atıf Yapılan Standartlar

Terimler Ve Tarifler


OHSAS 18001 Yönetim Sistemi Unsurlar


Genel Şartlar

İSG Politikası

Planlama

Uygulama Ve Çalıştırma

Kontrol Ve Düzeltici Faaliyet

Yönetimin Gözden Geçirmesi

essay help
pay for essay
essay writer
custom writing
essay writing
Translate »