ETHICCERT HAKKINDA

ETHICCERT Belgelendirme; 2002 yılında sektörde 25 yıl tecrübeye sahip ortaklar tarafından yönetim sistemleri, ürün belgelendirme, teknik kontrol, 2. taraf denetim, personel belgelendirme ve eğitim hizmetleri alanlarında faaliyet göstermek amacı ile kurulmuştur.

ETHICCERT, Kanada merkezli UCOF (Universal Certification of Canada) tarafından ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 10002 ve ISO 22000 yönetim sistemlerinde akredite kuruluş olarak belgelendirme hizmeti vermektedir. EthicCert, UCOF (Universal Certification of Canada) Türkiye Temsilciliğini de yürütmektedir.

Ethic Cert çalışan niteliklerinin değişen şartlara uygunluğun sağlanması için profesyonel eğitim konusuna önem vermektedir.

Niçin ETHICCERT  ?

 • Bağımsız ve Tarafsız Hizmet

Tarafsızlık, bağımsızlık ve eşitlik ilkelerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz denetimlerde ürün, hizmet veya tesisin ilgili standart ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol ederek, işletmenin sürekliliği ile güvenirliğini garanti altına almasını sağlıyoruz.

 • Katma Değer Sağlıyoruz

Katma değer yaratan eğitim ve denetim hizmetlerimiz ile çalışanlarınızın, müşterilerinizin, iş ortaklarınızın, tedarikçilerinizin ve hissedarlarınızın gözünde ulusal ve uluslararası saygınlık kazanmış olacaksınız.

 • Profesyonel Yönetim & Uzman Kadro

Tecrübeli, yeterli bilgi birikimine sahip, konularında uzman, denetçilerimiz ve idari kadromuz ile başvurunun alınmasından hizmetimizin tamamlanmasına kadar olan tüm süreçlerde yanınızdayız.

 • Türkiye’nin her bölgesindeki denetçilerimizle sektörde fark yaratıyoruz.

Türkiye’nin her ilinde sahip olduğumuz baş denetçi ve denetçilerimiz ile sizlere en hızlı çözümü sunuyoruz.

Bir belgelendirme, muayene, eğitim, ölçme ve değerlendirme firması olmanın ötesinde; gizlilik ilkelerine bağlı kalarak müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalıcı ve sürekli iyileştirmeye açık olmasını sağlamak etkin denetimlerle kalite bilincini sürdürülebilir kılmaktır.

Bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi müşterilerimizle paylaşıp, müşterilerimizle beraber büyüyerek sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer almaktır.

 • Belgelendirme, muayene, eğitim ve ölçme değerlendirme sektöründe tüm kuruluşlarımıza eşitlik, gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda katma değer yaratan denetimler gerçekleştirmek,
 • Kuruluş odaklı ve nitelikli hizmet sağlamak,
 • Yasal şartlara, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 27006, ISO/IEC 22003, ISO 19011 ve ISO/IEC 17020 şartlarına, ulusal ve uluslararası kabul edilmiş standartlar ve rehberlere uygun olarak hizmet vermek
 • EthicCert kurallarına ve akreditasyon kurallarına tam, eksiksiz ve sürekli uymak,
 • Hizmetlerimiz için nitelikli, tecrübeli profesyonel ve yeter sayıdaki personeli temin etmek,
 • Çalışanlarımızla her türlü konuyu paylaşarak niteliklerini sürekli geliştirmek,
 • Hizmetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için uygulanan sistemin etkinliğini sürekli iyileşmeyi sağlayacak şekilde gerçekleştirmek,
 • Hizmetlerimiz kapsamındaki konularda, güncel gelişmeleri takip ederek, ilgili tarafları bilgilendirmek,
 • İçinde yaşadığımız çevrenin korunmasına karşı duyarlı olmak ve bu anlayışı ilgili taraflarla paylaşmak,
 • Sektöründe saygın, güvenilir ve itibarlı bir kuruluş olmak politikamızdır.

Değerlerimize sahip çıkar, onlara uygun hareket ederiz

Temel değerlerimiz sabit ve değişmezdir. Bunlar, EthicCert’in “çimentosudur”. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve kârlı büyüme stratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan, bu değerlerdir. Biz sahip olduğumuz değerlerden güç alarak ilerleyeceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Temel değerlerimiz;

 • Bütünlük ve Etik Davranış
 • Tarafsızlık
 • Tüm Bireylere Saygı
 • Sosyal ve Çevresel Sorumluluk’tur.

Bu temel değerlerden ilk ikisi ise verdiğimiz gözetim hizmetlerinin odak noktasını teşkil eder.

Gözetim hizmetleri, UCOF (Universal Certification of Canada) önderliğinde yürütülmektedir. Bu birliğin amacı tüm UCOF üyelerini kapsayan bir uyum programı geliştirmektir. Uyum programının amacı ise her bir UCOF üyesinin aşağıdaki meslek kurallarına uymasını sağlamaktır:

 • Yaptığı işlerde gözetim mesleğinin asgari standartlarına riayet etmek
 • Etik kurallara uygun davranmak
 • Verdiği hizmetlerin bütünlüğünü sağlamak

UCOF üyesi olarak, bünyemizdeki bütün şirket ve faaliyetlerde bu uyum programına uygun davranılmasını sağlamak ve bunu geliştirmek en büyük amacımızdır. Uyum programının ilke ve kuralları UCOF Uyum Programının bir yansıması olan “EthicCert Etik Kodu” içerisinde yer almaktadır.

Müdürler ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere her seviyeden çalışanlar, iş süreçlerinin ve gelecekteki başarılarının hayati bir parçası olarak uyum programına riayet ederler.

Bütünlük ve Etik

 • İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.
 • Yapmayı taahhüt ettiğimiz işi mutlaka yaparız.
 • Açık, anlaşılır ve usulüne uygun  düzenlenmiş kontratlar çerçevesinde hizmet veririz.
 • Şirket politika ve prosedürlerine uygun çalışırız.
 • İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel bilgilerin gizliliğine saygı gösteririz.
 • Yerel ve uluslararası ahlaka, profesyonel standartlara saygı gösteririz.
 • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için gerekli olan bilgi ve eğitimi verir, mesleki donanımlarını arttırmalarını sağlarız.
 • Sağlık ve güvenlikle ilgili görev ve sorumluluklarımıza uyarız.

Tarafsızlık ve Bağımsızlık

 • Profesyonel ve önyargısız hizmet sağlarız.
 • Tamamen gerçek faaliyet kayıtlarına dayalı raporlar hazırlarız.

Tüm Bireylere Saygı

 • Başkalarına layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz.
 • Hareketlerimizin başkalarını nasıl etkileyeceğini her zaman göz önünde bulundururuz.
 • Bireysel katkımız kabul ve değer görür, performansımızla ilgili sürekli, tam ve doğru geri bildirim alırız.
 • Farklılıklara saygı duyar, ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, din veya siyasi görüş sebebiyle ayrım yapmayız.


Sosyal ve Çevresel Sorumluluk
Şirketlerin sosyal sorumluluk konusuna verdikleri önemin giderek artması hem kârlılık hem de mâli güvenilirliği sağlamayı zorlaştırıyor. Bu risklerin farkında olunması EthicCert için de gerek organizasyon gerek yönetim seviyesinde yeni gereklilikler ve yeni faaliyet alanları yaratmaktadır. EthicCert ve tüm çalışanları yaptıkları her hareket ve faaliyetin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurur.

essay help
pay for essay
essay writer
custom writing
essay writing
Translate »