Tarafsızlık Taahhüdü

ETHICCERT Üst Yönetimi ISO/IEC 17020 standardı doğrultusunda tarafsızlık ile ilgili taahhütlerini aşağıda vermiştir.

Tarafsızlık

ETHICCERT Muayene faaliyetlerinde her türlü mali, idari, siyasi, sosyal ve ticari baskıdan uzak tam bağımsız ve tarafsız olacağını,

ETHICCERT, şirket hissedarlarını ve 1. derecede akrabalarını muayene hizmeti ile ilgili karar alıcı mercilerde görevlendirmeyeceğini,

ETHICCERT Muayene faaliyetlerinde görev alan personelin, uzmanın ve komite üyelerinin kararlarını etkileyebilecek her türlü siyasi, ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstermelerini sağlanacağını,

ETHICCERT muayene faaliyetlerinde, din, dil, ırk, siyaset ve coğrafi bölge farkı gözetmeyeceğini,

ETHICCERT Sistem belgelendirme bölümü tarafından belgelendirmesi yapılan kuruluşların muayenesinde tarafsızlık ilkesine bağlı kalacağını,

ETHICCERT muayene faaliyetlerinin tarafsızlığını ve bağımsızlığını tehlikeye düşürebilecek, çıkar çatışması yaratabilecek durumları ve riskleri tanımlayacağını,

ETHICCERT muayene personelinin sabit ücretle çalıştığını, aldıkları ücretin muayene sayısı ve sonucu ile ilgili olmadığını,

Yeterlilik

ETHICCERT muayene hizmetlerinin taşeronlara verilmeyeceğini,

ETHICCERT Muayene faaliyetlerinde sadece tam bağımsız, tarafsız, gerekli tecrübeye sahip, yetkin teknik yönetici ve muayene uzmanları kullanacağını,

ETHICCERT olarak faaliyette bulunduğumuz tüm konularda yeterli sayıda personel, uzman ve teknik yönetici istihdam edeceğimizi,

Finansal Yeterlilik

ETHICCERT gerekli durumlarda kendi öz sermayesi ve mal varlıkları ile ETHICCERT’ in finansal yeterliliğini devam ettireceğini,

ETHICCERT muayene hizmetleri ve sistem belgelendirme hizmetlerinin kaynaklarını gerektiğinde ortak olarak kullanarak finansal problemlerin karar mekanizmasını etkilemeyeceğini,

Sorumluluk

ETHICCERT tüm muayene faaliyetlerinde, tarafsızlığı sağlayacağını, çıkar ilişkisi oluşabilecek durumları analiz ederek kabul edilebilir seviyeye getireceğini, gizlilik prensibine bağlı kalacağını ve tüm bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için uygun kaynağı ve altyapıyı sağlayacağı,

ETHICCERT, muayene faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskler için, mesleki sorumluluk sigortası yaptırdığını,

Gizlilik

ETHICCERT muayene hizmetlerinde tüm aşamalarda tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalacağını,

ETHICCERT tüm ofis çalışanları, Teknik Yönetici ve muayene personelleri ile gizlilik sözleşmesi imzalayacağını,

ETHICCERT Sadece yetkili kişilerin ulaşabileceği şekilde bilgi güvenliği yönetim sistemi ve arşiv sistemi oluşturduğunu,

Şikayet ve itirazların çözümlenmesi

ETHICCERT muayene prosesinin tüm aşamalarında hizmetin sunumu ile ilgili gelen şikayet ve/veya itirazların tarafsız olarak değerlendireceğini ve çözümleyeceğini,

Taahhüt eder.

ETHICCERT Yönetimi

essay help
pay for essay
essay writer
custom writing
essay writing
Translate »