24 May 2020

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Nedir?

Bu çerçevede sınıflandırılan kimyasal maddelere ait bilgi formlarına, Material Safety Data Sheet (MSDS) yani Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF) denmektedir. Bu formlarda üreticiler, ithalatçılar veya ürünü dağıtan firmaların ürün hakkında müşterilerine vermesi gereken bilgiler eksiksiz olarak yer almak zorunda olup, kimyasal ürünlerin küresel anlamda bir çeşit kimlik kartı düzenlenmiş olur.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS – Material Safety Data Sheet), kimyasal bir malzemenin içerdiği potansiyel tehlikeleri (sağlık, yangın, reaktivite ve çevresel) belirten ve bu kimyasal ürünler güvenli bir şekilde nasıl çalışılacağını gösteren bir belgedir. Aynı zamanda kimyasalın tehlikeleri, kullanım, depolama, taşıma ve acil durum prosedürleri hakkında bilgiler içerir. MSDS ler malzeme hakkında malzemenin etiketinden daha çok bilgi vermektedir. MSDSler tedarikçi veya üretici firma tarafından hazırlanır.

Malzeme güvenlik bilgi formu, işletmelerde kullanılan kimyasalların kullanımı ile ilgili risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolünde önemli bir rol oynar. Malzeme güvenlik bilgi formlarının amacı, bir işletmede kullanılan kimyasal maddelerle ilgili bilgiye çabuk erişim sağlamaktır. Bir işletmede kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formlarının bulundurulması, etkin bir yönetim için en önemli unsurlardan biri olup, tam bir sağlık ve güvenlik programının geliştirilmesi için önemli bir başlangıç noktasıdır.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Nedir?

Öte yandan bu formların işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur. MSDSlerde her maddeye özel olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

 • Madde / Müstahzar ve Üreticinin Kısa Tanıtımı
 • Kimyasal Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
 • Kimyasalın Tehlikelerinin Tanıtımı
 • İlkyardım Bilgileri ve Önlemleri
 • Yangınla Mücadele Bilgileri ve Önlemleri
 • Kaza Sonucu Yayılmaya Karsı Önlemler
 • Kullanım/Elleçleme ve Depolama Özellikleri
 • Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Korunma Bilgileri
 • Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
 • Maddenin Kimyasal Kararlılığı ve Reaktivitesi
 • Toksikolojik Bilgi
 • Ekolojik Bilgi
 • Bertaraf Bilgileri
 • Taşımacılık Bilgileri
 • Yasal Mevzuat Bilgileri
 • Diğer Bilgiler
essay help
pay for essay
essay writer
custom writing
essay writing
Translate »