24 May 2020

ISO (International Organization for Standardization), Uluslararası Standartlar Teşkilâtı, Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek gayesiyle 1946da Cenevrede kurulan uluslararası teşkilâttır. Uluslararası Standartlar Teşki...
essay help
pay for essay
essay writer
custom writing
essay writing
Translate »