Akreditasyonlar

Akreditasyon; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının, ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir. Bir başka deyişle, özel veya kamuya ait laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının, ilgili mevzuat çerçevesinde ihtiyarî veya zorunlu alanlarda, ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğinin onaylanmasıdır.

Akreditasyon Ne Sağlar ?

Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği ve bazı ekonomik kuruluşların yaklaşımları, uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verildiği serbest piyasa ekonomileri, laboratuvarları, muayene ve belgelendirme kuruluşlarını akredite olmaya sevk eder. Bir laboratuvar veya belgelendirme kuruluşunun akredite olması ona itibar kazandırır. Akredite olmak, laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşunun teknik yeterliliğini ve saygınlığını ifade eden bir durumdur.

Laboratuvarlar, muayene ve belgelendirme kuruluşları; Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı’nın (EA) üyesi bir ulusal akreditasyon kuruluşu veya karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı bir bölgesel akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş ise bu belgelendirme kuruluşlarının verdiği belgeler, uluslararası alanlarda geçerlidir ve kabul görür.

ISO-Base
ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi
ISO 10002 - Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 10002 - Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 15838 - Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 15838 - Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 22000 - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 22000 - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 13485 - Tıbbi Cihazları Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485 - Tıbbi Cihazları Kalite Yönetim Sistemi
ISO 27716 - Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları
ISO 27716 - Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları
ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22301 - İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
ISO 22301 - İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
ISO 31000 - Kurumsal Risk Yönetim Sistemi
ISO 31000 - Kurumsal Risk Yönetim Sistemi
ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 20000 - Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi
ISO 20000 - Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi
ISO 28000 - Tedarik Zinciri Güvenlik Yönetim Sistemi
ISO 28000 - Tedarik Zinciri Güvenlik Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 8000 - Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi
ISO 8000 - Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi
ISO 50001 - Enerji Yönetim Sistemi
ISO 50001 - Enerji Yönetim Sistemi
Helal Gıda
Helal Gıda
essay help
pay for essay
essay writer
custom writing
essay writing
Translate »